English
Italiano
Česky
Slovensky
Deutsch
Font smaller
Font bigger
High contrast
Low contrast

Hlavným cieľom projektu SPES je návrh a implementácia vhodných elektronických medicínskych a sociálnych služieb pre zvýšenie kvality života, zníženie liečebných ale aj napr. cestovných nákladov, či šetrenie času pre rôzne hendikepovaných ľudí, ale aj ich rodinných príslušníkov.

 

Zámerom projektu je tak podpora pacientov pomocou rôznych elektronických služieb akými sú napr. automatické sledovanie a monitorovanie pacientov s dýchacími problémami za účelom efektívnejšej liečby, podpora orientácie a precvičovanie pamäti ľudí s trpiacich demenciou, či podpora sociálnej inklúzie. Uvedené elektronické služby sú vyvíjané v štyroch Európskych lokalitách, v ktorých budú realizované aj  plánované pilotné testovania:

 


This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

© ČVUT – SPES. All rights reserved. Powered by Spacer CMS.